Aida, Kulturföreningen Biograf Reflexen 2025-01-25