Sagoshow med Ylva och Sara, Sala Folkets Park 2024-10-27