Sagoshow med Ylva och Sara, Målilla, Skeppet 2024-11-24