Sagoshow med Ylva och Sara, Huskvarna Folkets Park 2024-11-17