Mats Jonsson – Sverige här och nu, Lunde Folkets Hus 2024-06-03 – 2024-06-30