Ingen rövare finns i skogen, Björneborgs Folkets Hus och Park 2024-11-09