En annan Edith, Kallhälls Folkets Hus 2024-09-30 – 2024-10-13