Barn under Förintelsen, Kulturhuset Hav och Land 2026-01-12 – 2026-02-01