För en rimligare värld – vepautställning, Arvika-parken 2024-09-09 – 2024-09-15