Barn under Förintelsen, Solna Folkets Hus 2025-01-13 – 2025-02-02