Min magiska trädgård, Folketshusföreningen Vingen 2024-04-20