För en rimligare värld – vepautställning, Jädraås Folkets Hus 2023-11-27 – 2023-12-17