Textil från alla håll, Bagarmossens Folkets Hus 2024-02-12 – 2024-02-25