För en rimligare värld – vepautställning, Karlshamns Folkets Hus 2023-10-30 – 2023-11-12