För en rimligare värld – vepautställning, Karlshamns Folkets Hus 2023-10-02 – 2023-10-08