Pop-up med Yankho!, Heby Folkets Hus och Park 2023-10-28