Mats Jonsson – Sverige här och nu, Ramviks Folkets Hus 2024-02-12 – 2024-03-03