Emil i Lönneberga – Allsångsteater, Björneborgs Folkets Hus och Park 2023-09-30