Den lille girige, Heby Folkets Hus och Park 2023-07-22