Den lille girige, Motettens Folkets Hus 2023-07-11