Sångsommar med Ayla, Jecko & Jessie, Lilltorpet, IOGT-NTO 2023-07-11