Sångsommar med Ayla, Jecko & Jessie, Föreningen Navet i Bergsjön 2023-07-03