Sångsommar med Ayla, Jecko & Jessie, Björneborgs Folkets Hus och Park 2023-07-02