Pippi på fåglar, Dorotea Folkets Hus 2024-03-04 – 2024-03-17