Mats Jonsson – Sverige här och nu, Dorotea Folkets Hus 2024-01-15 – 2024-01-28