Textil från alla håll, Stadsbiblioteket Nyköping 2023-08-21 – 2023-09-10