För en rimligare värld – vepautställning, Osby Medborgarhus 2023-03-06 – 2023-03-19