Textil från alla håll, Lysekils Folkets Hus 2023-09-25 – 2023-10-08