Textil från alla håll, Söråkers Folkets Hus 2023-05-01 – 2023-05-21