Textil från alla håll, Lidköpings Folkets Hus 2023-03-27 – 2023-04-16