Mats Jonsson – Sverige här och nu, Gunnarsbyns Folkets Hus 2023-10-30 – 2023-11-12