Barns blick på Förintelsen , Solna Folkets Hus 2023-11-06 – 2023-03-26