Pippi på fåglar, Hargshamns Folkets Hus 2023-02-20 – 2023-02-26