För en rimligare värld – vepautställning, Karlholmsbruk Folkets Hus 2022-10-24 – 2022-11-06