Kotte & Vera, Folkets Park Örebro, Brunnsparken 2022-11-19