JOMPA – Världens bästa barnmusik, Råneå Folkets Hus 2022-11-08