Världen runt Rut, Motettens Folkets Hus 2022-07-15