Sjung med Pettson och Findus, Surbrunnsparken 2022-07-06