Sjung med Pettson och Findus, Alvesta Folkets Hus 2022-07-04