Sjung med Pettson och Findus, Målilla, Skeppet 2022-07-03