Zillah & Totte, Folkets Park Örebro, Brunnsparken 2022-07-19