Sjung med Pettson och Findus, Sala Folkets Park 2022-07-16