Sjung med Pettson och Findus, Nävekvarns Folkets Hus och Park 2022-06-28