Träna med Cirkus Cirkör, Luleå Unga Örnar 2022-06-19 – 2022-06-23