Pippi på fåglar, Gunnarsbyns Folkets Hus 2023-05-15 – 2023-05-28