Pippi på fåglar, Söråkers Folkets Hus 2022-10-24 – 2022-11-13