Barns blick på Förintelsen , Gunnarsbyns Folkets Hus 2024-01-22 – 2024-02-04