För en rimligare värld – vepautställning, Folkets Hus Boden 2022-09-19 – 2022-10-02