För en rimligare värld – vepautställning, Mölnbo Folkets Hus 2022-08-22 – 2022-09-04