För en rimligare värld – vepautställning, Arboga Folkets Park 2022-03-14 – 2022-03-27