Barns blick på Förintelsen , Söråkers Folkets Hus 2022-05-09 – 2022-05-29